16/10/10

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε"....

Λίγα οικοδομικά τετράγωνα πριν την σοσιαλιστική ολοκλήρωση του πasόκ, κάπου μεταξύ της έκτης και εβδόμης Λεωφόρου προς τον Σοσιαλισμό (παρακαλώ εφοδιαστήτε GPS από το Κίνημα!) ανεγέρθει με FAST TRACK διαδικασίες ο νέος Ναός της Πατριδοσωστικής Κονόμας και της Ελλαδεμπορικής Ξεπούλας!

Η εύρεση κατάλληλης ονομασίας παίδεψε το υπουργικό συμβούλιο αρκετές ώρες επειδή σχεδόν κάθε υπουργός είχε την δική του πρόταση: Ο Παπανδρέου πρότεινε την σύνθετη ονομασία "Pat kiut Socialism", ο Λοβέρδος αντιπρότεινε το "Σοσιαλισμός στο πιτς φυτίλι", η Κατσέλη ως γυναίκα το "ψεκάστε, σκουπίστε, σοσιαλισμός", Ο Βενιζέλος πρότεινε το "Επανάσταση τσακ μπαμ", ο Πάγκαλος επέμενε στο χαριτωμένο "Σοσιαλισμός; Που; Την κλάνω σούμπιτος να τον δω!" κτλ.

Τελικά θριάμβευσε ο πατριωτισμός επί του σοσιαλισμού και η πρακτική επί του....θεάματος. Το όνομα αυτού......
........ "ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε"...........

Ανώνυμη Εταιρεία "Η Ελλάς"Η ανώνυμη εταιρία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε.» (ΕΛΚΕ) μετονομάζεται σε «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και «Invest in Greece SA» για την επικοινωνία της με την αλλοδαπή.
Η εποπτεία της ανατίθεται στους υπουργούς Επικρατείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το μετοχικό της κεφάλαιο αυξάνεται από τα 146.735 ευρώ στα 293.513 ευρώ, ενώ διαιρείται σε 20.000 μετοχές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:
Προβλέπεται ότι για την πραγματοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που χορηγείται με Kοινή Yπουργική Aπόφαση.
Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα.
Επιτρέπεται η παραχώρηση στον κύριο του έργου δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, μετά από αίτηση της Invest in Greece και έκδοση προεδρικών διαταγμάτων.
Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ'Α αυτών, για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.
Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, η απαλλοτρίωση γίνεται μόνο με την παρακατάθεση ή καταβολή αποζημίωσης χωρίς δημοσίευση της ειδοποίησης στο ΦΕΚ. Επιπλέον, οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν –με ειδική απόφαση του Εφετείου– πριν προσδιοριστεί και καταβληθεί η αποζημίωση. Τέλος, επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων.
Αν κριθεί απαραίτητο, η απόφαση ένταξης επενδυτικών προτάσεων κυρώνεται από τη Βουλή.
Μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται η διοικητική διαδικασία αδειοδότησης, αλλιώς στον αρμόδιο υπάλληλο καταλογίζεται πειθαρχικό παράπτωμα.

express.gr

Ενδεικτικό παράδειγμα πράσινης σοσιαλιστικής σκέψης:

«3.Αν υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του Ν.998/79 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας».

Αυτό που λέμε "Πράσινη Ανάπτυξη" δηλαδή.....


Ανώνυμη Εταιρεία "Η Ελλάς" λοιπόν, προς δόξαν του Ανώνυμου Κεφάλαιου και ντροπή των Επωνύμων πράσινων Λίγδηδων της ξεπουλημένης κοινοβουλευτικής χούντας του πasόκ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου