28/3/16

βραχόκηπος: Πως σώζουν οι Σύριοι πρόσφυγες την ελληνική οικονο...

βραχόκηπος: Πως σώζουν οι Σύριοι πρόσφυγες την ελληνική οικονο...: Σύριοι επενδυτές λίγο μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα Μιά φορά κι΄έναν καιρό ζούσε σε μιά μικρή πόλη της μακρινής Συρίας, μαζί με την ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου